Ruimte en rust in de perigord noir dordogne

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij willen u een zo fijn mogelijk verblijf aanbieden op onze naturistencamping en hopen met u een
duurzame vertrouwensband op te bouwen. Dit betekent dat wij uw privacy en keuze respecteren en
beschermen en wij uw gegevens enkel zullen gebruiken voor een optimale dienstverlening en
bedrijfsvoering.

Wij verwerken uw gegevens:
– Wanneer u via onze website een reservering boekt worden al uw gegevens geregistreerd.
– Wanneer u contact met ons legt door ons een e-mail te sturen dan wordt dit e-mailadres ,met
eventuele bijlage , door ons bewaard.
– Wanneer u bij ons op de camping verblijft , worden uw gegevens geregistreerd wegens de wettelijke
verplichtingen en de financiële administratie.
Nieuwsbrief:
Via onze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze camping. Iedere nieuwsbrief bevat een
link waarmee u zich af kunt melden.
Uw rechten:
U kunt altijd ten alle tijden uw geregistreerde persoonsgegevens opvragen of verbeterings- en of
verwijderingsverzoeken indienen. Deze verzoeken kunt u sturen aan info@naturisme-dordogne.com.
Hierbij dienen we de wettelijke voorschriften te respecteren.

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens:
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens door ons zijn verzameld en voldaan is aan de wettelijke bewaarverplichtingen.
Verstrekken aan derden:
In het kader van onze dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals
bijvoorbeeld IT-leveranciers van onze website of informaticasystemen. Deze derden mogen de
gegevens slechts verwerken volgens een overeengekomen contract.
Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting
moeten voldoen. Uw gegevens worden niet versterkt voor commerciële doelen.
Beveiliging
Om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan,
hebben wij passende maatregelen getroffen.
Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd een bericht sturen aan  info@naturisme-dordogne.com .