Privacybeleid

Wij willen u een zo fijn mogelijk verblijf aanbieden op onze naturistencamping en hopen een duurzame vertrouwensband op te bouwen. Dit betekent dat wij uw privacy en keuze respecteren en beschermen en zullen u gegevens gebruiken voor een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij verwerken u gegevens
– Wanneer u via onze website een reservering boekt worden al deze gegevens geregistreerd.
– Wanneer u contact met ons legt door ons een e-mail te sturen dan wordt e-mailadres plus eventuele bijlage bewaard.
– Wanneer u bij onze op de camping verblijft worden gegevens geregistreerd ivm wettelijke verplichtingen en financiële administratie.

Nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief willen wij u graag willen informeren over onze camping. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich af kunt melden.

Uw rechten
U kunt altijd ten alle tijden u geregistreerde persoonsgegevens opvragen, verbeterings- en of verwijderingsverzoeken indienen. Hier houden wij wel de wettelijke voorschriften aan. Deze verzoeken kunt u sturen aan info@naturisme-dordogne.com.

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens
Uw gegevens wordt niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens zijn verzameld en voldaan is aan de wettelijke bewaarverplichtingen.

Verstrekken aan derden
In kader van onze dienstverlening kan gebruik worden gemaakt van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld IT-leveranciers van onze website of systemen. Deze derden mogen de gegevens slechts verwerken volgens overeengekomen contract.
Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Uw gegevens worden niet versterkt voor commerciële doelen.

Beveiliging
Om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan hebben wij passende maatregelen getroffen.
Heeft verder nog vragen en of opmerkingen dan kunt u altijd een bericht sturen aan info@naturisme-dordogne.com.